Fiskálny zákon č. 289/2008 Z. z.  o registračných pokladniciach

STE PRIPRAVENÝ ?

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií. Pre podnikateľa, ktorý vlastní pokladnicu to znamená nové povinnosti a novú alebo upgradovanú pokladnicu, ktorá spĺňa nové náležitosti zákona. Pokuty za nedodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sú stanovené v rozsahu až do výšky 3320,- €.

PRIPRAVTE SA UŽ TERAZ !

Od 1. 3. 2009 sa začalo prechodné obdobie, počas ktorého je možné evidovať tržby buď podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 alebo podľa zákona č. 289/2008. Koniec prechodného obdobia končí 1.1.2011 a začina povinná fiskalizácia a evidencia tržieb, ktorá výlučne podlieha zákonu č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Nemusíte kupovať novú, stačí upraviť ! Spolu to hravo zvládneme !

Naša spoločnosť Vám pomôže pripraviť sa na fiskalizáciu včas a oboznámi Vás so všetkými náležitosťami, ktoré určuje nový zákon. Ak vlastníte pokladnicu elcom je vysoko pravdepodobné,  že vašu pokladnicu je možné bez problémov upgradovať. Cena upgradu pokladnice je 149 € bez DPH.

REZERVÁCIE PRIJÍMAME NA TEL.: 056/642 56 56 alebo priamo v sídle našej spoločnosti.

Aké výhody Vám ponúka naša spoločnosť ?

  • Ako autorizované servisné stredisko spoločnosti Elcom Vám ponúkame kvalitný a rýchly záručný a pozáručný servis.
  • Zálohu a obnovu PLU.
  • Inicializácia pokladnice zdarma.
  • Pomôžeme Vám zvládnuť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona č.289/2008 Z.z.